REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA  SPORTOWEGO
SZKÓŁ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO I STAROSTY

POWIATU KŁOBUCKIEGO
Do współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zaliczane będą wyniki zawodów powiatowych ujętych w kalendarzu mistrzostwo sportowych Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku na rok szkolny 2010/2012.

I. ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA
1.Współzawodnictwem objęte są następujące ,,bloki sportowe":

BLOK CHŁOPCY DZIEWCZĘTA
1.GRY SPORTOWE 1.piłka nożna
2.piłka ręczna
3.piłka koszykowa
4.piłka siatkowa
1.piłka ręczna
2.piłka koszykowa
3.piłka siatkowa
2.LEKKOATLETYKA 1.sztaf. biegi przełajowe
2.indyw. biegi przełajowe
3.drużynowe zawody. L-A
4.czwórbój L-A
1.sztaf. biegi przełajowe
2.indyw. biegi przełajowe
3.drużynowe zawody. L-A
4.czwórbój L-A
3.POZOSTAŁE 1.tenis stołowy
2.szachy
3.halowa piłka nożna
1.tenis stołowy
2.szachy
3.halowa piłka nożna
2.Każda szkoła może uczestniczyć w dowolnej ilości zawodów.
3.Zawody będą rozgrywane i liczone do współzawodnictwa, jeżeli do finałów przystąpią co najmniej trzy zespoły. Przepis ten nie dotyczy szkół ponadgimnazjalnych.

II PUNKTACJA WSPÓŁZAWODNICTWA:

1. DRUŻYNOWA: I miejsce- 12pkt, II- 10pkt, III- 9pkt, IV- 8pkt, V- 7pkt,
                                VI- 6pkt, VII- 5pkt, VIII- 4pkt, IX- 3pkt, X- 2pkt, pozostali
otrzymują 1 pkt.

2. INDYWIDUALNA: I- 9pkt, II-7pkt, III- 6pkt, IV- 5pkt,V- 4pkt, VI- 3pkt,
     VII- 2pkt, VIII- 1pkt.
Aby powrócić do poprzednio oglądanej strony wystarczy  kliknąć ten sam przycisk którym wchodzimy!!!